Tag Archives: ống dẫn khí nén

Các loại ống dẫn khí nén và cách lựa chọn ống phù hợp

Trong máy nén khí, ống dẫn khí đóng một vai trò quan trọng, làm nhiệm vụ dẫn khí từ nguồn cấp đến các vị trí, thiết bị cần sử dụng khí nén. Do đó, việc lựa chọn loại ống dẫn phù hợp vô cùng cấp thiết để đảm bảo cả hệ thống nén khí luôn… Read More »