Monthly Archives: September 2023

Cá dày là cá gì

Cá dày là cá gì? Đặc điểm và sự phân bổ của loại cá này trong tự nhiên hay sao? Nếu muốn nuôi cá dày thì cần chuẩn bị những gì? Bạn có thể nhận những đáp án cho các câu hỏi phía trên thông qua bài viết dưới đây đấy! Cá dày là cá… Read More »